12.15.2016

Χριστουγεννιάτικα διηγήματα

Αλέξανδρος Παπαδιαμαντης Χριστουγεννιατικα διηγηματα
Χριστουγεννιάτικα Διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη

1.Τα Χριστούγεννα του Τεμπέλη
2. Στο Χριστό στο Κάστρο
3. Το Xριστόψωμο

Τα Χριστούγεννα του Τεμπέλη 
Στην ταβέρνα του Πατσοπούλου, ενώ ο βορράς εφύσα, και υψηλά εις τα βουνά εχιόνιζεν, ένα πρωί, εμβήκε να πίη ένα ρούμι να ζεσταθή ο μαστρο-Παύλος ο Πισκολέτος, διωγμένος από την γυναίκα του, υβρισμένος από την πενθεράν του, δαρμένος από τον κουνιάδον του,ξορκισμένος από την κυρά-Στρατίναν
την σπιτονοικοκυράν του, και φασκελωμένος από τον μικρόν τριετή υιόν του, τον οποίον ο προκομμένος ο θείος του εδίδασκεν επιμελώς, όπως και οι γονείς ακόμη πράττουν εις τα "κατώτερα στρώματα", πως να μουντζώνη, να βρίζη, να βλασφημή και να κατεβάζη κάτω Σταυρούς, Παναγιές, κανδήλια, θυμιατά και κόλλυβα. Κι έπειτα, γράψε αθηναϊκά διηγήματα! 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δείτε: